Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, iż GRABPLAST Sp. z o.o. realizuje projekt pn ,,Budowa nowej instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w Grabowie” dofinansowany ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej instalacji recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.